Bronzen mysterie

Akwanshi mysterie?                        Toevallig kwam een goede bekende van ons langs met dit voorwerp. Hij had het, samen met nog wat archeologisch uitziend brons, bij een kleine Belgische verzamelaar aangetroffen. Er was geen voorgeschiedenis en geen mogelijke verklaring voorhanden. Nieuwsgierig als altijd verwierven wij het […]

Innovatie in Zuidelijk Afrika

EUROPEES GEÏNSPIREERDE INNOVATIE IN DE ‘TRADITIONELE’  KUNST VAN ZUIDELIJK AFRIKA   INLEIDING Tegenwoordig is er bij mensen, die zich bezig houden met Afrikaanse kunst, tenminste enig besef dat we niet te maken hebben met a-historische culturen waarbinnen men mechanisch een aantal vormen blijft kopiëren, maar dat (juist) in Afrika culturen open zijn ten aanzien van […]

Art from Nigeria

Hans Witte: Art from Nigeria Uitg. Galerie Kathy van der Pas & Steven van de Raadt Inhoud: Unknown Beaded Objects of the Yoruba Dance Wands Elefon Mas – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – […]

Aspects. Akan cultures in Ghana

This catalogue commemorate the centuries of contacts between present-day Ghana and what is now the Netherlands. Akan art is neihter static nor time-fixed. Incorporating influences from Moslems as early as easly the 13th century and Europeans from the 15th century onwards, the Akan have demonstrated through time a marked talent for incorporating new images, materials […]

A Bete master carver

A Bete master carver: the master of the contented person. During the current anniversary exhibition we present a Bete figure. Indigenous name  is Kuei, yusrokpo or isrokpo (Holas 1968) This is one of the rare, large, Bete figures that are known. These figures depict a deceased chiefs. It is a wooden statue, height 87 cm. The clothing consists of […]

Bete-Dsc_1973-uitsnede-430

Bété kunstenaar

Bété kunstenaar: ‘de meester van de voldane persoon’. Tijdens de jubileum tentoonstelling in 2016 werd een Bété beeld gepresenteerd. De inheemse naam is kuei, yusrokpo of isrokpo afhankelijk van de betreffende gemeenschap(Holas 1968) Dit is één van de zeldzame, grote, Bété beelden die bekend zijn. Het gaat hier om beelden die overleden chefs weergeven. Het is […]

musee_du_quai_Branly

Berber aardewerk

Er is een prachtige uitleg met betrekking tot ideqqi aardewerk te vinden naar aanleiding van de expositie in het Musée du Quai Branly (Franse versie): The catalogue for the Ideqqi exhibition, the art of the Berber women, presents the first synthetic approach to the art of Berber pottery in Algeria, which is specifically female. It is […]