Bronzen mysterie

Akwanshi mysterie?                       

Toevallig kwam een goede bekende van ons langs met dit voorwerp. Hij had het, samen met nog wat archeologisch uitziend brons, bij een kleine Belgische verzamelaar aangetroffen.

Er was geen voorgeschiedenis en geen mogelijke verklaring voorhanden. Nieuwsgierig als altijd verwierven wij het object.
Vergelijkenderwijs, met vooral de publicatie ‘African Stone Sculpture’van Philip Allisson (London 1968) in de hand, kwamen wij tot een waarschijnlijke Akwanshi herkomst. De stenen beelden van met name het Nnam volk vertonen gelijkenis met dit object. Akwanshi v4
Akwanshi v1